OSSZ

OSSZ je zkratkou pro Okresní správu sociálního zabezpečení, která patří do organizační struktury České správy sociálního zabezpečení. Ta je významnou institucí, která spravuje agendu více než osmi milionů klientů z celé České republiky. ČSSZ vyplácí měsíčně kolem 3,5 milionu důchodů a kolem 200 tisíc dávek nemocenského pojištění.

ARES.cz má velice širokou databázi podnikatelů a firem. Servis24 přihlášení na účet vám zajistí přístup k vaším penězům. Pěkné podlahy pro váš byt či dům. Nabízíme levné vinylové podlahy v našem eshopu. Úřad práce vám pomůže získat skvělou práci. Výroba reklamní plachty – montáž reklamy – pronájem plošiny Plzeň www.refinhome.cz.

Kde najdeme pracoviště OSSZ?

Pracoviště Okresní správy sociálního zabezpečení najdeme ve všech krajích a ve všech okresech České republiky. Jejich kompletní seznam včetně kontaktů a úředních hodin pak najdeme přímo na stránkách ČSSZ na adrese http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/.

Česká spořitelna Servis 24 je nejznámější internetbanking v České republice. Mojebanka je internetbanking Komerční banky. Živnostenský a obchodní rejstřík jsou asi nejznámější databáze ekonomických subjektů. ČÚZK je ústředním orgánem státní správy.

Pracoviště OSSZ v Praze a v Brně

Zvláštní postavení mají pobočky OSSZ ve dvou největších městech České republiky. V Praze se jedná o Územní pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení a v Brně o Územní pracoviště Městské správy sociálního zabezpečení Brno.

Sociální pojištění je část mzdy zaměstnanců, respektive příjmů OSVČ. Penzijní připojištění vám zajistí klidný život ve stáří. Zdravotní pojištění by měl mít každý občan.

Jaké činnosti vykonávají jednotlivé pobočky OSSZ?

Jednotlivé pobočky OSSZ se ve svých vymezených oblastech věnují realizaci sociálního pojištění v okruhu svojí působnosti. Kromě toho poskytují také informační servis pro své klienty a další služby.

Mezi největší české pojišťovny patří i Česká pojišťovna. Srovnání pojištění online můžete provést na našem webu.

OSSZ a jejich organizační struktura

OSSZ jsou organizačními územními jednotkami České správy sociálního zabezpečení, které zajišťují mimo jiné informační servis pro klienty. Do jejich organizační struktury patří celkem 8 útvarů:

–        útvar nemocenského pojištění

–        útvar důchodového pojištění

–        útvar účtárny pojistného

–        útvar OSVČ

–        útvar kontroly

–        útvar vnitřní správy

–        útvar lékařské posudkové služby

–        útvar vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek

Získejte nejlevnější povinné ručení pro váš automobil. Úrazové pojištění lze sjednat na každé pobočce České pojišťovny. Životní pojištění lze využít pro financování života ve stáří.

Čím se zabývají jednotlivé útvary OSSZ?

Prvním útvarem OSSZ je útvar nemocenského pojištění. Ten rozhoduje ve věcech nemocenského pojištění zaměstnanců a pojistného, chystá podklady k výplatě dávek nemocenského pojištění, zpracovává činnosti související s pojistným poměrem jednotlivých subjektů nemocenského pojištění, rozhoduje o nároku na tyto dávky a vykonává evidenci pojištěnců, kteří jsou dočasně práce neschopní. Útvar důchodového pojištění má ve své náplni sepisování a dokládání žádostí o dávky důchodového pojištění, dále pak kontrolu a ověřování správnosti údajů v těchto žádostech a také provádí jednorázové úpravy jednotlivých důchodů.

Následuje útvar účtárny pojistného. Jeho úkolem je sledování toho, aby povinné subjekty v sociálním zabezpečení dodržovaly platební povinnost, dále pak vystavování výkazů nedoplatků zaměstnavatelům, příprava podkladů pro rozhodnutí o povolení splátek pojistného nebo penále, účtování různých úhrad a plateb, zabezpečení účtování a vracení přeplatků na pojistném atd. Útvar OSVČ se pak zabývá jak důchodovým, tak nemocenským pojištěním osob samostatně výdělečně činných. V jeho kompetenci je také nemocenské pojištění zahraničních zaměstnanců. Do jeho agendy patří také zpracování činností spojených se vznikem, trváním a ukončením pojistných poměrů u OSVČ a u zahraničních zaměstnanců, dále pak kontrola dodržování termínů a správnost vyplnění přehledů o výdajích a příjmech, stanovení výše pojistného u důchodového a nemocenského pojištění nebo kontrola toho, jestli osoby samostatně výdělečně činné plní svou oznamovací a ohlašovací povinnost.

Dalším útvarem na OSSZ je útvar kontroly. Jeho náplní práce je kontrola vzniku a zániku pojistného poměru, plnění úkolů zaměstnavatelů při provádění nemocenského a důchodového pojištění, vedení dokumentace a evidencí a další činnosti. Útvar vnitřní správy má za úkol zajišťovat ekonomicko-správní a technicko-administrativní činnosti pro pracoviště OSSZ. Předposledním útvarem OSSZ je útvar lékařské posudkové služby. Jeho prací je plnit úkoly OSSZ v oblasti posuzování zdravotního stavu žadatelů o invalidní důchod a také kontrolovat plnění povinností u posuzování zdravotního stavu stanovených lékařům zákonem o nemocenském pojištění.

Útvar vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek je posledním útvarem v rámci OSSZ. Jeho činností je evidence pohledávek OSSZ a rozhodování o nich, zajišťování těchto pohledávek, provádění úkonů souvisejících s konkurzním, vyrovnacím nebo insolvenčním řízením, příprava podkladů pro trestní řízení při neplnění povinností plátců pojistného a hlavně provádění a výkon exekučních srážek z důchodů a přepočet těchto srážek.

VZP pojišťovna je největší zdravotní pojišťovna. Web Justice poskytuje online služby v oblasti elektronického a internetového soudnictví. Insolvenční rejstřík je rozsáhlý rejstřík. Důchodová kalkulačka vám spočítá, za kolik let dosáhnete důchodu. Servis24 přihlášení je nezbytné pro internetové platby.


Sponzorované odkazy:


Servis24 je internetbanking České spořitelny. Jak se poprvé přihlásit do Servis 24 Internetbankingu? Postup pro přihlašování do Servis 24 Internetbankingu je snadný. Servis24 přihlášení provedete během několika vteřin.
Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!